Tüm babalara, yaptıkları faaliyet ile emsâl olacak babalar!

Diesen Beitrag teilen

Inhalt

Evladlarının ve bulundukları topluluğun hayrına destek vermek için üç ay boyunca her haftasonu durmadan gayret göstererek çalıştılar ve çabaladılar.

Üç ay boyunca usanmadan derslere iştirak eden babalar.

Babalar evlâdları ve bulunmuş oldukları topluluk için gösterdikleri başarılı faaliyet neticesinde  teşekkürnamelerini aldılar.

Çocuklarına örnek olan babalar, boş durmayıp hafta sonları bir araya gelerek çocuk terbiyesi hakkında ders aldılar. 

Diyanet Camii Niederkassel Lülsdorf e.V., bu sene çocukların yanısıra babaların hizmetine de koştu. Babalara verilen bu hizmetin maddi desteğini de Begegnungs- und Fortbildungszentrum der muslimischen Frauen e.V. derneği tarafından karşılanırken, babalarla alâkalı bu kursun muhteviyatındaki pedagojik ve psikolojik mesuliyetini de FsD-Niderkassel Aile Hizmetleri Müessesesi üstlenmiştir.

Babaların, ders icabı oynadıkları babalık rollerinin pedagojik değerlendirmesini yaparken

Hizmetin başarılı olmasının sebebleri arasında DITIB Lülsdorf Selimiye camiisi İdare Heyetinin tahsis etmiş olduğu mekânın, Selimiye Camii dernek Başkanı Orhan Karagöz Beyefendinin de bizzât gayretleri ile aksaksız gerçekleşmiştir. Buradan kendilerine tekrar teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

FsD-Niederkassel Aile Hizmetleri Müessesesinden kurs hocası pedagog ve psikoterapist Münir Çağlıyan ebeveynlere, babaların ne kadar değerli bir faaliyet yaptıklarını ve evladlarına güzel bir örnek olduklarını anlatırken.

Topluluğa hizmet adı altında, evladları ile birlikte üç ay boyunca durmadan derslere iştirak eden babalar, sadece bir ilke parmak basmadılar, aynı zamanda kendi evladlarına ve diğer babalara da örnek oldular.

BFmF e.V. Cemiyeti temsilcisi ve Ebeveyn Faaliyetleri (Elterarbeit) selâhiyettarı Necibe Dumanoğlu Hanımefendi de Ebeveynlere, BFmF e.V. cemiyeinin babalar kursu faaliyetine verdikleri desteğin yanısıra, ailelere verdikeri daha nice hizmetlerlerden bahsederken.
Babalar faaliyetini destekleyen VinK e.V. (Väter in Köln) derneği başkan yardımcısı Prof. Dr. Michael Tunç Beyefendi ise, orada bulunan Ebeveynlere hitaben, müslümanların bu tür faaliyetlerini takdir ettiğini dile getirerek, bu mevzuda daha fazla beraber çalışmalıyız mesajını verdi.
Babalarda Teşekkürname’lerini Necibe Dumanoğlu Hanımefendi takdim ederken.

Diesen Beitrag teilen

Mehr interessante Beiträge

Anmelden